Για περισσότερες πληροφορίες, σχόλια και προτάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω:

e-mail: info@m20.gr

Τηλέφωνο: 690 912 8240

Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 3, Πάτρα, 26223

M20 Art Studio

Σατωβριάνδου 3, Πάτρα

690 912 8240