Τμήματα εικαστικών για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Τμήμα προνηπίων (4 έως 5 ετών)

Το τμήμα αυτό έχει διάρκεια μια ώρα την εβδομάδα και αποτελεί μια πρώτη επαφή των παιδιών με τα εικαστικά. Μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα αποδοχής και ενθάρρυνσης δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν τα χρώματα, καινούρια υλικά και τεχνικές ζωγραφικής, πλαστικής και κολλάζ, να εξερευνήσουν, να πειραματιστούν και να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και της επαφής με την τέχνη. Μέσω των εικαστικών δραστηριοτήτων τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα τους για έκφραση, την φαντασία τους, το λόγο, την σκέψη και έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν δημιουργικά με άλλα παιδάκια της ηλικίας τους.

 

Τμήμα νηπίων (5 έως 6 ετών)

Το τμήμα αυτό διαρκεί μία ώρα και ένα τέταρτο μια φορά την εβδομάδα. Η φαντασία των παιδιών σε αυτή την ηλικία είναι αστείρευτη και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να την ξεδιπλώσουν και να εκφραστούν μέσα από πληθώρα ερεθισμάτων, υλικών και τεχνικών. Τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την χαρακτική, τον πηλό, με υλικά και τεχνικές ζωγραφικής, τρισδιάστατες κατασκευές, ομαδικές εργασίες, ενώ επιχειρείται και μια πρώτη γνωριμία και αναφορά στο έργο μεγάλων εικαστικών.

Τμήματα εικαστικών για παιδιά Δημοτικού

Τμήμα Α΄ και Β΄ Δημοτικού (6 έως 8 ετών)

Τμήμα Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού (8 έως 10 ετών)

Τμήμα Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού (10 έως 12 ετών)

Τα τμήματα αυτά διαρκούν μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά μια φορά την εβδομάδα. Οι εργασίες προσαρμόζονται στην ηλικία των παιδιών εμβαθύνοντας πλέον περισσότερο στα πλαστικά και μορφολογικά στοιχεία των δύο και τριών διαστάσεων, το σημείο, τη γραμμή, το σχήμα, το χρώμα με την τονικότητα και την ένταση του, τον όγκο και την υφή. Μέσω των εργασιών γίνεται αναφορά στο έργο μεγάλων εικαστικών και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και άλλων χωρών, ενώ η θεματολογία στοχεύει να προκαλέσει την φαντασία και αυτενέργεια των μαθητών, να καλλιεργήσει την ευρηματικότητα τους και να αναπτύξει παρατηρητικότητα, την αισθητική και την κρίση τους.

Τμήματα εικαστικών για Εφήβους (12 έως 18 ετών)

 

Τμήματα Ενηλίκων

Σχέδιο / Ζωγραφική

 

Ψηφιδωτό

 

Χαρακτική

 

Υφαντό

M20 Art Studio

Σατωβριάνδου 3, Πάτρα

690 912 8240